en

Business poradenství

Business poradenství

Správná obchodní rozhodnutí můžete dělat pouze s kvalitními a aktuálními informacemi. ARC Consulting vám pomáhá optimalizovat informační toky v organizaci tak, abyste takové informace měli vždy k dispozici. Vedeme naše klienty ke změnám, které se přímo promítají do měřitelných zisků a špičkových výsledků.

Centra služeb

Obchodní modely se v posledních letech proměňují a trend outsourcingu je stále na vzestupu. Outsourcing pomáhá organizacím soustředit se na jejich hlavní oblast podnikání a šetří jim zbytečné náklady.

Naši konzultanti mají zkušenost s celým procesem outsourcingu od strategické analýzy, definování KPI (Key Performance Indicators), SLA (Service-level Agreement) a OLA (Operating-level Agreement) až k restrukturalizaci a optimalizaci firemních procesů.

Nabízíme:

 • Vedení studie proveditelnosti a přípravy projektu (feasibility study)
 • Založení centra služeb – podpora během celého projektu
 • Implementace ERP systémů
 • Procesní poradenství, modelování a dokumentace
 • Podpora při stanovování KPI a SLA/OLA dohod

Akvizice a fúze

Pro projekty akvizic a fúzí nabízíme specializované služby:

1

Analýza společnosti:

 • Analýza organizační struktury
 • Analýza odpovědností a kompetencí jednotlivých oddělení
 • Zhodnocení výkonnosti oddělení
 • Analýza pracovní síly a jejího potenciálu s ohledem na strategické cíle (připravujeme ve spolupráci s partnerskou HR poradenskou společností)

2

Analýza obchodních procesů:

 • Skladové procesy
 • Návrh optimalizace podnikových procesů
 • Analýza informačních toků
 • Modelování procesů

3

Analýza informačního systému

 • Analýza současného stavu
 • Doporučení změn a optimalizací
 • Vypracování závěrečné zprávy včetně vypočítání návrhu rozpočtu na zavedení změn

 

Řízení změn

Změny jsou nedílnou součástí růstu společností a mají dopad na vše a všechny: organizační strukturu, procesy a nejvíce na  zaměstnance. Cílem každé změny je zvýšení výkonu organizace a posílení konkurenceschopnosti. Klíčem k úspěchu je proto správné řízení změn. Společnost musí mít k dispozici prostředky pro implementaci změny a musí být schopna přizpůsobovat tempo změn svým potřebám. Správné řízení zajistí, že celý proces proběhne hladce a nebude negativně přijímán ze strany zaměstnanců.

Nabízíme:

 • Stanovení procesu řízení změny podle potřeb klienta
 • Vytvoření standardů, postupů a šablon dokumentů potřebných pro implementaci změny
 • Plánování změny
 • Automatizaci procesu řízení změny
 • Podporu při informování o změně

Procesní poradenství

Naši specialisté vám pomohou při optimalizaci procesů a tím zvýší výkonnost vaší firmy. Využíváme znalosti a zkušenosti, které jsme získali při mnoha implementacích, integracích a reorganizacích. S využitím osvědčených metodik a nástrojů analyzujeme stávající procesy, modelujeme je a dokumentujeme. Následně navrhneme a nastavíme nově procesy, které vám zajistí konkurenční výhodu a zvýčí efektivitu. Dodáme vám také dokumentaci včetně pracovních návodů a postupů.

Nabízíme:

 • Znalost modelovacích standardů
 • Znalost hlavních nástrojů pro modelování procesů
 • Zkušenost s analýzou, navrhováním a optimalizací firemních procesů, zejména v oblasti maloobchodu a finančních služeb

 

 
 
 
 
 
 

 

Máte zájem?

Nebo se jen chcete zeptat na něco dalšího? Napište nám:

Tomáš JanečekEmail: tomas.janecek@rsm.cz

Kam dál?

Přihláška do výběrového řízení na pozici:

Download file: