en

Oracle Fusion

O produktu

Oracle Fusion Human Capital Management je komplexní řešení pro personalisty. Dodává velký soubor best-in-class funkcionalit v oblasti lidských zdrojů, které umožňují zvyšovat produktivitu, zrychlit výkon podniku a snižují náklady na vlastnictví.

Oracle Fusion Human Capital Management proaktivně řídí HR operace od náboru zaměstnanců, přes řízení talentů, po přesné předpovědi potřeb pracovní síly, zatímco vy se můžete zaměřit na strategické podnikové aktivity.

Aplikace Fusion byla vyvinuta na základě pozorovaných změn v chování uživatelů jako rozšíření stávající nabídky Oracle aplikací, nikoliv jako náhrada existujících řešení. Některé moduly aplikace Fusion mohou být doplňkem k řešením, jakými jsou např. PeopleSoft, JD-Edwards, E-Business Suite.

Přínosy

 • Nejlepší architektura ve své třídě /mezi komplexními řešeními pro personalisty (umožňuje zákazníkům vytvořit, spravovat a aktualizovat jejich obchodní a zaměstnanecké modely a vztahující se procesy bez výraznějších úprav).
 • Umožňuje zákazníkům konfigurovat a rozšiřovat datový model a upravovat rozhraní díky uživatelsky přívětivým nástrojům a bez nutnosti IT vývoje
 • Jednoduché a rychlé nastavení a přesun dat ze stávajících zdrojů
 • Fusion moduly jsou kompatibilní s dalšími HCM systémy (např. Fusion Talent Management může existovat a být integrován s PS HRMS).
 • Licencování on-premise nebo formou služby (v cloudu), nebo kombinací obou možností.
 • Sjednocení personálních procesů s podnikovými

Moduly

HUMAN RESOURCES

 • Galerie portrétů zaměstnanců, centralizované prostředí uložených osobních dat
 • Přehled předchozích zkušeností, nastavování cílů, vývoje kariéry a kvalifikace, sledování potenciálu
 • Náhled na týmy, individuální zkušenosti, pracovní historii a výkon
 • Umožňuje vstup do pracovního prostředí, vyhledávat mentora nebo zdroj
 • Možnost srovnávat zaměstnance a pozice

PAYROLL & BENEFITS

 • Zvýšení produktivity díky snadnému užívání a přístupu k relevantním informacím
 • Zkrácení mzdových procesních cyklů
 • Redukce chyb, nižší riziko nesrovnalostí
 • Poskytuje analýzy, reporty, proaktivní informace
 • Řízený tok procesů
 • Dashboardy poskytující optimální výsledky

COMPENSATION MANAGEMENT

 • Umožňuje monitorovat program benefitů, poskytuje aktuální analýzy v reálném čase
 • Rychlé nastavování benefitů
 • Snadné porozumění poskytnutým benefitům, jejich hodnotě a nákladům

PERFORMANCE & GOAL MANAGEMENT

 • Umožňuje nastavení cílů v souladu s firemní strategií
 • Snadné doplňování sledovaných cílů
 • Monitorování výkonu a sledování procesu plnění cílů
 • Komunikační proces s relevantními osobami

WORKFORCE PREDICTION

 • Poskytuje různé pohledy na problematiku a usnadňuje přijetí správných rozhodnutí
 • Dokáže identifikovat a předpovídat riziko nedostatku pracovních sil na základě obchodních analýz, redukuje riziko nevyváženého výkonu
 • Umožňuje vytvářet what-if scénáře a porovnávat je se skutečným stavem
 • Zajišťuje konzistenci díky jednotným metrikám a reportům
 • Poskytuje snadnější přístup k datům pomocí dashboard

WORKFORCE LIFECYCLE MANAGEMENT

  • Přizpůsobuje se změnám v reálném čase
  • Optimalizuje a organizuje procesy pracovní síly na základě rolí, čímž snižuje náklady a zvyšuje efektivitu
  • Umožňuje vytvářet a řídit procesy bez potřeby účasti IT oddělení

NETWORK AT WORK

 • Interní sociální síť zaměstnanců
 • Podporuje sdílení zkušeností, best practices
 • Podporuje spolupráci a rychlejší koordinaci práce
 • Poskytuje manažerům přehled o vytíženosti zaměstnanců
 • Poskytuje manažerům přehled o potenciálu pracovní síly

TALENT MANAGEMENT

 • Hlubší přehled o talentech v organizaci, identifikace klíčových talentů
 • Zapojení leadrů díky interaktivní vizualizaci talentů obsahující důležitá data
 • Zefektivnění revize talentů širokými možnostmi nastavení modulu a podporou po pohovorech
 • Na základě aktuálních přehledů stavu umožňuje posuzovat rizika, příležitosti a postup

 

 Možnosti nasazení

 • on-premise (na Vaši infrastrukturu)
 • privátní cloud (aplikace je provozována či poskytnuta pouze pro organizaci a to buď organizací samotnou, nebo třetí stranou)
 • veřejný cloud (aplikace je poskytována a nabízena široké veřejnosti)
 • hybridní model (propojení privátního a veřejného cloudu pomocí standardizačních technologií, navenek vystupují jako jeden cloud)

 

Oracle Fusion HCM je vhodný pro firmy ze všech odvětví od finančního sektoru, médií, vzdělávání a výzkumu až po technologické a obchodní společnosti.

 

Zeptejte se

Zajímá vás více? Napište nám

Tomáš JanečekEmail: tomas.janecek@rsm.cz

Kam dál?

Přihláška do výběrového řízení na pozici:

Download file: