en

Produkty

Produkty

 

NetSuite

NetSuite je první a jediný SaaS (Software-as-a-Service) podnikový software, který podporuje celou firmu. Spravujte finance a elektronické obchody, plánujte zdroje společnosti a řiďte vztahy se zákazníky v jediném systému.

Oracle Taleo Cloud Service

Oracle Taleo Cloud Service umožňuje podnikům všech velikostí nabírat talenty na základě klíčových parametrů, rychle je integrovat a rozvíjet. Podporuje řízení výkonnosti, odměňování podle dosažených cílů a výchovu budoucích lídrů. Díky technologii cloudu se jedná o rychle a jednoduše nasaditelné řešení, vhodné pro každý typ organizace.

PeopleSoft Financials

Integrované softwarové řešení poskytující aplikace, jež umožňují efektivní řízení finančních procesů napříč společností, poskytuje větší přehled a transparentnost v řízení klíčových obchodních informací a splňuje finanční a zákonné požadavky (např. IFRS, GAAP).

PeopleSoft HCM

Oracle PeopleSoft je integrované softwarové řešení poskytující aplikace, jež umožňují efektivní řízení v oblasti personalistiky. Poskytuje organizacím všech velikostí a oborového zaměření podporu procesů od náboru zaměstnanců, přes řízení výkonu a talentů a evidenci základních dat až po docházku, vzdělávací systém a mzdy.

Oracle Fusion

Oracle Fusion HCM je komplexní řešení pro personalisty postavené na cloudové technologii. Dodává velký soubor best-in-class funkcionalit v oblasti lidských zdrojů, které umožňují zvyšovat produktivitu, zrychlit výkon podniku a snižují náklady na vlastnictví.

Naše produkty

Dodáváme řešení šitá na míru potřebám našich klientů. Navíc doplňujeme cloudová řešení o úpravy potřebné pro fungování v podmínkách jednotlivých legislativ, především ČR a SR.

 

 

Přihláška do výběrového řízení na pozici:

Download file: